Umiejętności w procesie wyboru i ewaluacji pracownika

W dużych korporacjach HR, to jeden z najpotrzebniejszych działów. Jest to dziedzina biznesu, która rozwija się systematycznie do początku XX wieku. W czasach intensywnego rozwoju gospodarczego prędko stało się zrozumiał, że najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa są pracownicy. Żeby efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w dużych firmach , a tym samym zwiększać jakość pracy, działy HR zaczęły usprawniać proces rekrutacji nowych pracowników. Wprowadzono system oceny kompetencji, według którego mierzono zdolności każdego pracownika.

Praca zespołowa

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego tak wiele przedsiębiorstw zaczęło stosować systemy kompetencji? Najistotniejszą kwestią była oczywiście rekrutacja, ale nie tylko. Systemy kompetencji mają różne przeznaczenie. Istotna z punktu widzenia działalności firmy jest także ocena pracownika (http://workservice.pl/poradniki/6-wskazowek-jak-zrobic-dobre-wrazenie-na-rozmowie-rekrutacyjnej/) . Za pomocą właściwie zbudowanego systemu kompetencji, ocenia się mocne i słabe strony nowego pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-ryczalty-za-podroze-sluzbowe-krajowe-2017), aby w ten sposób wskazać właściwe wytyczne pracownikowi i jego przełożonemu. Tak właśnie można lepiej zarządzać personelem, a także poprawiać jakoś pracy w przedsiębiorstwie. Jeżeli kompetencje zostały ustalone z uwzględnieniem potrzeb danego biznesu, system może udoskonalić niektóre wymiary pracy,takie jak wydajność i ukierunkowanie na klienta.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

System kompetencji jest niezbędny także w mierzeniu użyteczności pracownika już zatrudnionego w placówce. Do skutecznych metod w tym wypadku należy tzw. ocena 360 stopni . Jest to dosyć popularny sposób oceny, wykorzystywany w dużych przedsiębiorstwach. Ocena polega na wykonaniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. Są to jego bezpośredni przełożeni, przykładowo kierownik projektu, współpracownicy, osoby, którymi zarządza osoba badana, a także partnerzy biznesowi,z którymi utrzymuje kontakty. A zatem są to wszystkie osoby będące niejako „dookoła” badanego pracownika. Stąd właśnie nazwa metody, nierzadko określana jako ankieta 360 stopni.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*