Programy lojalnościowe

Firmy obecne na giełdzie papierów wartościowych mają programy lojalnościowe wynagradzające pracę najlepszym menadżerom. Programy te polegają na dawaniu osobom, zatrudnionym na najwyższych pozycjach w tej firmie, pakietów akcji tejże spółki, lub równowartości pieniężnej takiego pakietu. Potocznie, na takie wypłaty mówi się „opcje menadżerskie”. Przyznawane są one raz do roku, tym pracownikom, którzy przepracowali w firmie ustalony czas. Ponadto do przyznania zestawu akcji muszą być spełnione inne aspekty.

Halley aktuariusze
Zwykle wymaga się, żeby firma posiadała ustalony wynik finansowy w wybranym roku podatkowym, często spotykanym warunkiem wydania tego rodzaju premii jest również zwiększenie wartości akcji w stosunku do roku ubiegłego.

Z jakiego powodu przyznaje się premie?Premie są udzielane w celach motywacyjnych. Ich wysokość zależy bowiem od rezultatów pracy zespołu kierowniczego spółki. Im lepszy wynik finansowy będzie osiągnięty, tym więcej warte będą papiery wartościowe w roku kolejnym. Co z tym związane, zestaw akcji przyznawany menedżerom, będzie znacznie cenniejszy. Taki typ motywowania Zatrudnionych na najwyższych szczeblach okazuje się być ogromnie skuteczny. Spółki akcyjne stosujące taki sposób mają znacznie większy zysk, oraz zwiększenie cen akcji, niż reszta firm. Jest to co prawda kosztowne przedsięwzięcie, lecz zysk związany z jego zastosowaniem zachęca do poniesienia tych kosztów.

Jak wycenia się opcje?Wycena opcji jest procedurą złożoną, zależną od dużej liczby aspektów różnego charakteru. Najbardziej istotnym warunkiem jest tzw. dywidenda, czyli część zysków spółki (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-za-porozumieniem-stron-wzor-z-omowieniem), przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zwyczajowo kierownictwo firmy dzieli w swoim gronie mniej więcej połowę dywidendy, pozostała kwota jest przeznaczona dla innych właścicieli akcji. Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na wycenę, jest stopa procentowa, od jakiej zależy końcowy wynik finansowy firmy. Z racji możliwych wahań na rynkach finansowych, wartość wycenionych akcji jest podawana na dzień ich przyznania. Warto zaznaczyć, że personel spółki ma przywilej nabywania akcji firmy po specjalnej, niższej cenie.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*