Absolwenci stają aktualnie przed ciężkim wyborem

Młodzi absolwenci studiów stają obecnie przed niełatwym wyborem. Powinni z jednej strony szukać takiej pracy, żeby pozwolić sobie na normalny byt, z drugiej strony jednak liczni absolwenci chcieliby poza normalną pensją mieć możliwość rozwijać swoje zainteresowania. W dzisiejszych czasach mamy na rynku pracy wielu absolwentów pragnących odnieść sukces zawodowy.