Poprawne funkcjonowanie firmy

Przedsiębiorstwo można porównać do organizmu, który funkcjonuje prawidłowo wyłącznie wówczas, gdy poprawnie funkcjonują wszelkie jego części. Zasadniczymi elementami składowymi każdego przedsiębiorstwa są mianowicie ludzie, konkretni pracownicy, których czynności składają się na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.