Możliwości honorowania zatrudnionych a ocena pracowników

Teraz zatrudnienie dobrego pracownika jest bardzo istotnym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Kiedy jednakże odszukamy już taką osobę, która doskonale odnajdzie się na określonym stanowisku, musimy także zatroszczyć się o stały rozwój jej umiejętności. Realizuje się to zazwyczaj przy pomocy różnego rodzaju szkoleń, najpierw jednak musimy wiedzieć, w jakim zakresie rozwój osób pracujących w naszej firmie nie odbywa się tak jakbyśmy tego oczekiwali.

Ważne jest więc rozpatrzenie osiągnięć personelu i poddanie analizie tego co nadal należy poprawić. W tymże celu, najczęściej wykonuje się okresowe oceny pracowników (sprawdź program elevato software) przedsiębiorstwa, które mają wyróżnić wszystkie szwankujące elementy w pracy osób zatrudnionych na określonym stanowisku. Teraz są one wykonywane przez znaczną część firm w naszym kraju i przynoszą świetne efekty.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Wykonując swoje obowiązki w całości, licząc się ze zdaniem współpracowników, solidarnie grupowo, ale nie zapominając o swoich prawach, można się liczyć ze szczególnie dobrym wynikiem, a ocena pracowników na koniec miesiąca pokaże taką osobą w najlepszym świetle. Ocena pracowników jest także przydatna do tego, aby zdefiniować gałęzi konieczne do rozwoju przedsiębiorstwa oraz aby rozbudować coaching.

Wiele ludzi, kiedy słyszy stwierdzenie ocena okresowa pracownika (zobacz hierarchia potrzeb maslowa) wyobraża sobie działania, które mają na celu wyodrębnienie najgorszego pracownika w przedsiębiorstwie i dokonanie redukcji wśród personelu. Ze względu na takie patrzenie na te sprawy, ocena pracownicza niejednokrotnie budzi lęk w gronie ludzi zatrudnionych w określonym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednak być, ponieważ tego typu analizy mają tylko pokazać w jaki sposób przebiega rozwój umiejętności pracownika na określonym stanowisku. Jeśli wyniki nie są dobre, następnym krokiem pracodawców musi być poprawa możliwości, dzięki którym taki rozwój powinien nastąpić, a nie dokonywanie zwolnień. Dlatego też, ocena pracownicza powinna być uznawana przez pracowników jako szansa pokazania swoim szefom, niedoskonałości w funkcjonowaniu określonych sekcji przedsiębiorstwa.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Czy ocena 360 stopni (ocena 360 stopni z elevato software) wywiera pozytywny wpływ na wykonywaną pracę, motywuje osoby zatrudnione do zdobywania coraz to lepszych efektów i udoskonala pracę całego zakładu? Czy może powoduje obniżenie efektywności? Takie pytania zadaje sobie wiele osób decyzyjnych, kierujących przedsiębiorstwami. Zastanowić się można nad tym, czemu ocena 360 stopni zawdzięcza swoją nazwę. Jest to całościowe podsumowanie pracy konkretnej osoby z zakładu, którą ocenia całe otoczenie znajdujące się niejako dookoła. Funkcjonują również inne określenia, takie jak np. ankieta 360 stopni lub 360 feedback.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*